Herontwikkeling Gutenbergweg 10 te Culemborg

Wij zijn van start gegaan met de ontwikkeling van deze unieke locatie op bedrijventerrein ‘Pavijen IV’.

Geheel op maat en naar wens van de toekomstige gebruiker(s) kunnen hier bedrijfsruimten, kantoorruimten, showrooms of een combinatie hiervan gebouwd worden. Het te realiseren gebouw kan gehuurd of gekocht worden.

Ook behoord het kopen van alleen de grond tot de mogelijkheden.

Op dit moment is nog circa 5.980 m² grond beschikbaar.

Onderscheidend:
– op maat te bouwen;
– ideale kavelvorm;
– geen beperking van inritten;
– uitstekend bereikbaar.

Oppervlakten:
Geheel op maat en naar wens van de toekomstige gebruiker(s) kan binnen de regels en voorschriften van het bestemmingsplan een object op maat gerealiseerd worden.

Parkeergelegenheid:
Op eigen terrein.

Opleveringsniveau:
Nader overeen te komen met huurder/koper.

Datum beschikbaar:
In overleg, de bouw kan snel gestart worden.

HUURCONDITIES

Aanvangshuurprijs :
Afhankelijk van programma van eisen van huurder.

Huurtermijn :
Tien jaren.

Verlengingstermijn :
Vijf jaren.

Opzegtermijn :
Twaalf maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

Huurindexering :
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling :
Per kwartaal vooruit.

Zekerheidstelling :
Bankgarantie: ter grootte van zes maanden huur inclusief B.T.W.

B.T.W. :
Indien de huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het door verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst :
R.O.Z.-model, huurovereenkomst en Algemene Bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

KOOPCONDITIES

Koopsom :
Afhankelijk van programma van eisen van koper.

Notaris :
Door koper nader te bepalen.

Overdrachtsbelasting :
Niet van toepassing.

Omzetbelasting :
De levering zal van rechtswege worden belast met omzetbelasting (21%).

Zekerheidstelling :
Bankgarantie van 10% van de koopsom te voldoen bij ondertekening van de koopovereenkomst.

Projecten

 • Business Center Gaasperwaard III te Vianen

  Plaats
  Vianen

  Type
  Bedrijfsruimte met kantoor
 • VRU te Houten

  Plaats
  Houten

  Type
  Bedrijfsruimte met kantoor